PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT I

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że FONMIX s.c. Ł. Serafin, K. Sarota, E. Kasprzyk realizuje umowę
o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr umowy POIR.03.04.00-12-0439/20-00.

Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty projektu to utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Wartość projektu to 97 396,68 zł (słownie dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 96/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 97 396,68 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 96/100) tj. 100 % wartości projektu.

PROJEKT II

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że ATELKOM Łukasz Serafin realizuje umowę o dofinansowanie projektu
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr umowy POIR.03.04.00-12-0076/20-00.

Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty projektu to utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Wartość projektu to 104 362,17 zł (słownie sto cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 17/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 104 362,17 zł (słownie sto cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 17/100) tj. 100 % wartości projektu.

PROJEKT III

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że FONMIX s.c. Ł. Serafin, K. Sarota, E. Kasprzyk realizuje umowę
o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr umowy POIR.03.04.00-12-0014/20-00.

Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty projektu to utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Wartość projektu to 91 826,46 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 46/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 91 826,46 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 46/100) tj. 100 % wartości projektu.

KONTAKT

Adres

Nowy Sącz 33-300
Ul. 29 Listopada 20E/18

Telefon / Fax

Tel. +48 506-000-982
Tel./fax 18 440 02 04

E-mail

info@fonmix.pl

Adres

Kraków 31-038
ul. Starowiślna 64/2

Telefon / Fax

+48 506 000 979

E-mail

biuro.krakow@fonmix.pl

11 + 1 =